Bulharsko

Šumenská pevnosť a Madarský jazdec – najzáhadnejší reliéf Bulharska

0
Madarský jazdec

Jazdec v Madare, nazývaný aj Madarský jazdec (nie maďarský :)), je jednou z pamiatok UNESCO v Bulharsku, pričom je zrejme najzáhadnejšou z nich. Ide totiž o reliéf jazdca na koni, ktorý kopijou prebodáva leva. Jazdec je nasledovaný psom, ďalšie detaily (žiara okolo jazdca a vták letiaci pred ním) už však viditeľné nie sú, keďže príroda robí už niekoľko storočí svoju prácu. Erózia prostredníctvom vetra a dažďa reliéf dlhodobo opotrebováva a preto je dnes Madarský jazdec už dosť ťažko viditeľný.

Táto prirodzená erózia pôsobí už veľmi dlho, celé storočia a viac ako jedno tisícročie. Odhaduje sa, že Madarský jazdec bol vytesaný na prelome 7. a 8. storočia, teda dávno predtým, ako u nás vznikla Veľká Morava.

Tabuľa vítajúca návštevníkov pri reliéfe Madarského jazdca

Tabuľa vítajúca návštevníkov pri reliéfe Madarského jazdca

Kedy to presne bolo sa však nevie, v čom čiastočne spočíva záhadnosť Madarského jazdca. Ďalšou záhadou je, kto a prečo ho tu vytesal a taktiež ako to dokázal – reliéf sa nachádza vo výške 23 metrov nad zemou a na strmej skale, ktorá je prakticky kolmá na zem. K reliéfu tak nie je žiadny priamy prístup. A aby tých záhad nebolo málo, nevie sa ani, koho jazdec znázorňuje – či je to konkrétna osoba alebo všeobecná postava. Nevie sa teda tým pádom ani to, čo vlastne symbolizuje.

Madarský jazdec

Madarský jazdec

Samozrejme, pár teórií existuje, niektoré pravdepodobnejšie, iné menej. V minulosti tu bolo niekoľko hypotéz, ktoré boli neskôr odmietnuté. Preto sa ani tie dnešné hypotézy nedajú zrejme brať s veľkou istotou. Poďme sa teda pozrieť na to, čo si o Madarskom jazdcovi myslia historici a archeológovia dnes.

Podľa niektorých teórií reliéf vyobrazuje polokočovníckeho bojovníka z euroázijskej stepi. Niektorí vedci ho spájajú s turkickou mytológiou, iní ho zasa spájajú s Sasánovskou Perzskou ríšou. Jednou z odmietnutých hypotéz bol aj názor, že ide o tráckeho bojovníka. Trákovia boli národom, ktorý obýval túto oblasť predtým, než sem prišli a dobyli ju Bulhari a trácke obyvateľstvo vyhnali alebo asimilovali. Vzhľadom k tomu a k ďalším aspektom reliéfu, ktorý ma bulharské i trácke prvky, sa preto sa zdá byť pravdepodobnou hypotéza, že dielo pochádza práve z obdobia, keď sa tu zmiešali bulharský a trácky národ.

Skalisko na ktorom sa nachádza reliéf Madarského jazdca

Skalisko na ktorom sa nachádza reliéf Madarského jazdca

Z poslednej menovanej hypotézy potom vychádza ďalšia, ktorá hovorí, že reliéf reprezentuje bulharského cisára Tervela. Tento panovník vládol na začiatku 8. storočia a preslávil sa tým, že vybojoval mnoho úspešných bitiek. Bojoval s Byzantíncami i proti nim a keď pomohol zvrhnutému byzantskému cisárovi Justiniánovi II. späť na trón, tento ho z vďačnosti menoval Cézarom – teda druhým mužom Byzantínskej ríše, čo bolo prvýkrát v histórii, keď tento titul obdržal cuzinec.

Madarský jazdec

Madarský jazdec

Tervel bol známy svojou šikovnosťou aj v medzinárodnej politike a vždy vedel, na koho stranu sa prikloniť. Pomohol napríklad Byzantíncom rozdrviť armádu Arabov, ktorí obliehali Konštantínopol a za tieto mnohé zásluhy by si určite pamätník v podobe veľkého reliéfu zaslúžil. Z jeho obdobia s určitosťou pochádzajú nápisy vytesané pri reliéfe. Tieto nápisy sú v stredovekej gréčtine a sú výborným zdrojom historických informácií. Ďalšie nápisy tu potom zanechali bulharskí panovníci nasledujúci po Tervelovi.

Okrem pôvodu nápisov je jediné, čo sa vie s istotou, že názov Madarský jazdec (bulh. Madarski konnik) je odvodený od neďalekej dedinky Madara, ktorá tu existovala zrejme už v dobe jeho vytesania a v Bulharskej ríši bola dôležitým náboženským centrom (aj preto tu zrejme reliéf vytesali). Dnes dedinka poskytuje zázemie pre turistov, ako reštaurácie a penzióny. Je ich tu však len pár, lebo málokto tu zvykne zdržať. Reliéf jazdca si každý môže pozrieť v priebehu pár minút a pokiaľ tu chce silou mocou stráviť viac času, môže si dať malú prechádzku po okolí, kde uvidí pár dutín v skalách, ktoré možno slúžili mníchom pustovníkom. Je tu možné nájsť i kaplnku v skale, zasvätenú sv. Pantelejmonovi a plnú ikon a sviečok.

Skalná kaplnka sv. Pantelejmona v jaskyni neďaleko reliéfu Madarského jazdca

Skalná kaplnka sv. Pantelejmona v jaskyni neďaleko reliéfu Madarského jazdca

Celkovo však dojem z reliéfu Madarského jazdca môže byť sklamaním. Nie je veľmi dobre viditeľný kvôli spomínanému opotrebeniu prírodou a vzhľadom k výške, v ktorej sa nachádza, vyzerá aj o dosť menší, než by človek čakal.

Šumenská pevnosť

Neďaleko dedinky Madara leží mesto Šumen, ktoré je prevažne priemyselné a nie veľmi zaujímavé. Za zmienku stojí možno pivovar vyrábajúci Šumensko pivo, ktoré je v Bulharsku vcelku známe. Pre našinca je zaujímavý fakt, že pivovar založil už v 19. storočí český pivovarník, aj keď dnes už patrí pod veľký koncern. Môžete tu tak kúpiť originálne bulharské suveníry so zaujímavými etiketami v bulharskej azbuke.

Obvodové múry Šumenskej pevnosti a vpravo vstupná brána

Obvodové múry Šumenskej pevnosti a vpravo vstupná brána

Priamo nad pivovarom potom stojí veľká Šumenská pevnosť (Šumenska krepost), ktorej návštevou môžete doplniť svoj výlet do týchto končín, pokiaľ vás sklame Madarský jazdec. Šumenská pevnosť existovala už v dávnoveku (má viac ako 3000 rokov) a v staroveku boli jej obyvateľmi spomínaní Trákovia. Neskôr ju obsadili Rimania a vybudovali tu veže a posilnili hradby. Po zániku Rímskej ríše pevnosť kontrolovali Byzantínci.

Zrekonštruované rímske (vpravo) a byzantské (vľavo) múry Šumenskej pevnosti

Zrekonštruované rímske (vpravo) a byzantské (vľavo) múry Šumenskej pevnosti

Najväčší rozkvet pevnosti, ktorá bola vlastne takým menším opevneným mestom, nastal v stredoveku, keď bola súčasťou Bulharskej ríše. Šumenská pevnosť bola dôležitá pre obranu hlavného mesta impéria, ako aj náboženského centra Madara. Vďaka tomu opevnené mesto prekvitalo až do konca stredoveku, keď si oblasť podmanili Turci (resp. Osmani) a o niečo neskôr Šumenskú pevnosť úplne vyplienili. Po tejto udalosti bola pevnosť opustená a v ruinách a takou zostala dodnes.

Ruiny Šumenskej pevnosti

Ruiny Šumenskej pevnosti

Pevnosť teda už nikdy nebola obnovená a tak tu je dnes vďaka archeologickým vykopávkam možné vidieť pozostatky a pôdorysy starých budov – domov, kostolov, skladov a ďalších stavieb, potrebných pre bežný chod malého mesta.

Ruiny Šumenskej pevnosti

Ruiny Šumenskej pevnosti

Pevnosť bola čiastočne zrekonštruovaná v nedávnych rokoch, pričom najviac boli obnovené múry a vežičky pevnosti a základy niektorých budov. Bohužiaľ však nejde o veľmi citlivú prácu a múry sú prakticky postavené z nových kameňov. Novšia časť opevnenia, ktorá má pochádzať z obdobia Byzantskej ríše, tak vyzerá ako múry čerstvo postavenej hrubej stavby domu. Takisto niektoré pozostatky budov boli zakonzervované veľmi necitlivým spôsobom.

Celkovo si tak návštevník môže urobiť obrázok o tom, aká bola pevnosť kedysi veľká a ako bola organizovaná, ale keď navštívite vežu postavenú z nového betónu, stratíte akúkoľvek ilúziu o jej autenticite.


Mapa lokalít


Kde nájsť viac informácií?

Napríklad na stránke o Bulharsku.


Ako sa sem dostať?

Autom

Najlepším spôsobom, ako sa dostať k do Šumenu a k pevnosti a taktiež k Madarskému jazdcovi, je vlastné (alebo prenajaté) auto. Z Varny sem vedie diaľnica, takže sa celý výlet s návštevou oboch miest dá zvládnuť za doobedie.

Parkovanie je možné priamo pri vstupe do Šumenskej pevnosti, ako aj pri schodisku vedúcom k Madarskému jazdcovi.

Autobusom

Autobusom sa dá dostať do Šumenu napríklad z Varny autobusmi spoločnosti Etap. Cesta trvá asi hodinu a stojí 7 BGN (11/2016). Informácie o aktuálnych cestovných poriadkoch a cenách nájdete na týchto stránkach.

Do Madary sa bohužiaľ autobusom nedostanete, ale môžete využiť vlak zo Šumenu (viď nižšie).

Vlakom

Do Šumenu sa z iných miest môžete dostať i vlakom. Napríklad cesta z Varny do Šumenu stojí 6.50 BGN a trvá zhruba 2 hodiny (11/2016). Táto trasa je obsluhovaná rýchlikmi i expresnými vlakmi. Informácie o spojeniach je možná nájsť na stránkach Bulharských železníc, kde si môžete taktiež zakúpiť lístky.

Na tých istých stránkach nájdete i informácie o spojení zo Šumenu do Madary. Cesta trvá asi štvrť hodiny a stojí 1.50 BGN (11/2016).


Koľko to stojí?

Vstupné k Madarskému jazdcovi je 4 BGN, do Šumenskej pevnosti 3 BGN (11/2016).


Kedy sem cestovať?

Obe pamiatky sa dajú navštíviť bez problémov celoročne.

Otváracie hodiny v zime (november-marec) končia o 17:00 a v lete (apríl – október) o 20:00 (v prípade pevnosti 19:00).


Ako sa tu pohybovať?

Pešo

Po Šumenskej pevnosti ako i v okolí Madarského jazdca sa dá pohybovať len pešo. Pevnosť má parkovisko hneď pri vstupnej bráne, Madarský jazdec vyžaduje krátky výstup po schodoch.


Kde sa ubytovať?

V Šumene i Madare je k dispozícii niekoľko hotelov a penziónov, väčšinou sem však ľudia cestujú v rámci jednodenného výletu, napríklad z Varny, kde je ubytovacích kapacít i ostatnej turistickej infraštruktúry dostatok.

Ceny ubytovania v hoteloch vo Varne mimo hlavnej sezóny začínajú na 15 EUR za noc a izbu pre 2 osoby (11/2016). Cena môže kolísať podľa sezóny a v lete ceny rastú.

Ubytovaním cez AirBnB môžete niečo ušetriť, izba pre dvoch sa dá zohnať i pod 15 EUR za noc (11/2016). Ceny hotelov sú však tak nízke, že cez AirBnB až tak veľa neušetríte (možno pri dlhodobejších pobytoch). Pokiaľ sa zaregistrujete cez tento odkaz, získate AirBnB kredit 22 EUR.

Hotelové ubytovanie môžete nájsť napríklad na stránkach Booking.com alebo HotelsCombined.com.Booking.com

Related Posts

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najnovšie komentáre

Kategórie