• Rumunský parlament v Bukurešti
    Rumunsko

    Bukurešť – mesto s najťažšou budovou sveta, väčšou než pyramídy

    Rumunsko sa v poslednej dobe u nás teší zväčšujúcemu sa záujmu turistov, ktorí sa postupne učia spoznávať najmä krásu jeho transylvánskych hôr a sedmihradských miest, ale i nádherných dediniek kraja Maramureş. Je to zrejme dané tým, že tieto (podľa môjho názoru najmalebnejšie) časti krajiny sa nachádzajú v strede a na severe Rumunska a sú nám tým pádom najdostupnejšie….

Najnovšie komentáre

Kategórie