Bulharsko

Nesebar – mestečko s najvyšším počtom kostolov na obyvateľa

2
Chrám sv. Sofie v Nesebare

Nesebar býva často označovaný ako “perla Čierneho mora“, čo síce vyzniva trošku ako klišé (keďže skoro každé druhé mesto sa označuje dnes ako perla), ale v prípade Nesebaru je táto prezývka naozaj zaslúžená. Ide o veľmi starobylé mesto, ktoré pôvodne ležalo na ostrovčeku. Dnes je vďaka umelo vytvorenej šiji spojený s pevninou, takže ide de facto o poloostrov. Obrysy ostrova sú však stále zrejmé. Vďaka jeho izolácii od pevniny, ale zároveň jej blízkosti, bol ostrov ideálnym miestom pre vybudovanie mesta a jeho bránenie.

Dnes je toto mesto obľúbenou turistickou atrakciou, pretože leží na Slnečnom pobreží, kde sa nachádza množstvo pláží. Na ne v lete smerujú davy turistov, ktorých občas omrzí ležanie na čiernomorskej pláži a zachce sa im vyraziť za nejakou tou pamiatkou. A práve Nesebar, ležiaci priamo na tomto pobreží, je ideálnou príležitosťou ochutnať z bulharskej histórie i kuchyne. Navyše je toto staré mesto zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Zároveň je Nesebar známy ako mesto s najvyšším počtom kostolov na počet obyvateľov.

Vstupná brána v ruinách opevnenia Nesebaru

Vstupná brána v ruinách opevnenia Nesebaru

História

Toto si uvedomovali i starovekí Trákovia, ktorí tu vybudovali prvú osadu menom Menebria už pred takmer 3-tisíc rokmi. V 6. storočí pred Kristom sa ostrov dostal pod kontrolu dórskych Grékov, ktorí z neho vybudovali dôležité a prosperujúce obchodné čiernomorské centrum. V tomto období sa mesto volalo Mesembria a tešilo sa značným privilégiam a nezávislosti. Tieto privilégia, vrátane práva raziť svoje mince, nestratilo ani po dobytí Rimanmi v 1. storočí pred naším letopočtom.

Pozostatky byzantínskych kúpeľov v Nesebare

Pozostatky byzantínskych kúpeľov v Nesebare

Stredovek sa tu niesol v znamení súperenia Byzantínskeho a Bulharského impéria o oblasť dnešného Bulharska a i Nesebar preto niekoľkokrát zmenil majiteľa. Z tohto obdobia pochádza i pobulharčené meno mesta a niekoľko starých kostolov, keďže kresťanstvo sa tu rozšírilo už na počiatku stredoveku. Najstaršie kostoly pochádzajú už z 5. storočia. V priebehu stáročí tu potom pribúdali ďalšie chrámy.

Koniec stredoveku priniesol tejto oblasti Balkánu niekoľko stáročí dlhú tureckú nadvládu a pre Nesebar nastalo obdobie úpadku a ústupu z niekdajšej slávy. I za tureckej nadvlády sa tu však stavali ďalšie kostoly a takisto typické drevené domčeky, ktoré tu môžete nájsť i dnes.

Typické drevené domčeky v uličkách Nesebaru

Typické drevené domčeky v uličkách Nesebaru

V 19. storočí bolo mesto oslobodené od Turkov, ale jeho sláva a význam už boli dávnou minulosťou. Po tom, čo sa Nesebar stal súčasťou nového Bulharska na konci 19. storočia, šlo už len o veľmi malú rybársku dedinku. Obyvateľmi boli prevažne Gréci, ktorí sa živili rybolovom, ale počet obyvateľov sa pohyboval len okolo tisícky. Neskôr boli v rámci výmeny obyvateľstva Gréci vysťahovaní a z Nesebaru sa stalo etnicky bulharské mesto.

Dnes žije v Nesebare okolo 13-tisíc ľudí a počet zachovaných kostolov sa pohybuje okolo 40-ky. Toto mesto je preto známe ako mesto s najvyšším počtom kostolov na počet obyvateľov a vďaka svojim historickým pamiatkam bolo zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 1983.

3D mapa Nesebaru

3D mapa Nesebaru

Kostol Krista Pantokratora

Prvý historický chrám, na ktorý narazíte po vstupe do mesta, je Kostol Krista Pantokratora zo 14. storočia. Kostol bol postavený zrejme počas nadvlády Bulharského impéria nad mestom a je súčasťou zoznamu najdôležitejších bulharských pamiatok. Architektúra tohto malého kostolíka spadá do typického neskorého byzantského štýlu a vonkajšia dekorácia je zrejme jeho hlavnou devízou.

Aj keď kostolík vyzerá ako nedokončený, jeho tehlová fasáda je zároveň jeho dekoráciou, aj keď na prvý pohľad vyzerajú jej steny holé. Tehly sú rôznych farieb a vytvárajú striedavé horizontálne pruhy. Podobne sú zdobené i oblúky nad slepými výklenkami a na východnej fasáde (ktorá je najviac zdobená) je možné vidieť i symboly svastiky, ktorá v tej dobe symbolizovala slnko.

Kostol je zasvätený Kristovi Pantokratorovi, čo je v ortodoxnej cirkvi typické zobrazenie Ježiša ako Všemohúceho (panto – všetko, krator – vládca). Dnes celý kostol slúži ako malé múzeum máp, takže tu môžete vidieť mapy Bulharska z rôznych historických období – najstaršia z nich pochádza až zo 4. storočia.

Kostol Jána Krstiteľa

O kúsok ďalej stojí ešte menší a starší Kostol Jána Krstiteľa. Bol postavený v 10. a 11. storočí a v jeho vnútri sa nachádza niekoľko málo zachovaných nástenných fresiek, aj keď väčšina stien je holých. Takisto tu nájdete niekoľko ikon z 18. a 19. storočia. Z vonkajšieho pohľadu ide opäť o reprezentanta tzv. opus mixtum, teda zmiešaného použitia miestneho kameňa a tehál pre výzdobu fasády.

Kostol sv. Spasiteľa

Pokračujúc ďalej po ulici Mitropolitska sa dostaneme ku Kostolu sv. Spasiteľa, ktorý je od predchádzajúcich dvoch na prvý pohľad iný. Zvonku totiž vyzerá ako malý kamenný domček so šikmou strechou a rozhodne nie ako kostol. Nemá žiadnu vežu ani výklenok, ktorý by naznačoval religiózne zameranie stavby. V jeho vnútri sa však nachádza veľké množstvo zachovaných originálnych fresiek zo 17. storočia, väčšinou vyobrazujúcich scény zo života Ježiša. V apside je potom veľká maľba Panny Márie. Kostolík pochádza zo začiatku 17. storočia, teda z obdobia tureckej nadvlády nad mestom.

Kostol sv. Paraskevy

Aj ďalší kostol vyzerá skôr kamenný domček bez veže či kupoly, ale v prípade Kostola sv. Paraskevy je dôvodom fakt, že jeho kupola i zvonica boli časom poškodené a zničené. Horná časť kostola je preto drevená, keďže sa nezachoval ani jeho strop a stoja tu len pôvodné steny. Napriek tomu ide o jednu z najvýznamnejších pamiatok Bulharska.

Vek tohto kostola nie je úplne známy. Odhaduje sa, že pochádza z 13. alebo 14. storočia, i keď niektoré zdroje hovoria dokonca o 10. storočí. Každopádne ide o kostol z obdobia bulharskej vlády a kedysi bol jeho exteriér veľmi bohato zdobený. Dnes je tu možno vidieť typické horizontálne striedajúce sa svetlé a tmavé pruhy vytvorené tehlami rôznych farieb. Kostol dnes už nie je aktívny a slúži ako múzeum, resp. galéria.

Kostol sv. Štefana

Päticu najvýznamnejších kostolov Nesebaru uzatvára Kostol sv. Štefana, ktorý je z nich najväčší a ako jediný neleží v bezprostrednej blízkosti ulice Mitropolitska. Chrám bol niekoľkokrát poničený, prestavaný a rozšírený, jeho najstaršia časť pochádza z 11. storočia. Tento kostol je zároveň zo všetkých najviac zdobený, či už ide o jeho exteriér alebo interiér. V jeho vnútri sa nachádzajú stovky zachovaných fresiek zobrazujúcich Ježišove zázraky, scény z Evanjelia alebo ikony svätcov. Celkovo fresky v tomto kostole zobrazujú viac ako tisícku postáv.

Na rozdiel od ostatných vyššie spomenutých kostolov má Kostol sv. Štefana i ikonostas (akási obdoba oltára v ortodoxných chrámoch). Tento ikonostas je pôvodný a pochádza zo 16. storočia a okrem neho sa v kostole nachádzajú i ďalšie drevené artefakty – trón (kreslo) a kazateľnica z 18. storočia. Vďaka týmto pamiatkam a bohatým freskám ide zrejme o najkrajší kostol v celom meste.

Kostol sv. Štefana slúžil ako katedrála, preto je prezývaný aj Nova mitropolija (Nová katedrála).

Kostol sv. Sofie

Kostol sv. Štefana pochádza z 11. storočia a rozhodne nie je teda “nový”, ale je prezývaný i “Nová katedrála”, pretože slúžil ako katedrála neskôr, ako pôvodná katedrála v tomto meste. Tou bol Kostol sv. Sofie, ktorý je aj preto prezývaný “Stara mitropolija”, teda Stará katedrála. Tento kostol je veľmi starý a pochádza už z 5. storočia, teda z doby, keď sa kresťanstvo len postupne šírilo Európou. Kostol bol zničený v 13. storočí Benátčanmi počas ich vojny proti Bulharom a preto dnes veľa vzácnych artefaktov z tohto kostola dnes nájdete v Kostole sv. Salvátora v Benátkach.

Katedrála začala postupne chátrať a v 18. storočí bola úplne opustená a zanecháná v ruinách. Novou katedrálou sa stal spomínaný Kostol sv. Štefana a Kostol sv. Sofie tak dnes síce stále leží v úplnom srdci mesta, ale už len v podobe veľmi romanticky vyzerajúcej ruiny. Zachovalo sa z neho niekoľko oblúkov v bočných stenách a apsida (výklenok v čele kostola).

Kostol býva občas označovaný názvom vychádzajúcim z gréčtiny – Hagia Sofia.

Romantický Nesebar

Hlavnou atrakciou mesta sú jeho kostoly, ktorých je údajne najviac na obyvateľa na svete – okrem tých, ktoré sú popísané v tomto článku, narazíte pri prechádzkach mestom na mnoho ďalších – starých i nových, zachovaných i v ruinách. Pokiaľ sa vám však kostoly prejedia, môžete ešte navštíviť niektoré z miestnych múzeí – Etnografické múzeum a Archeologické múzeum. Do oboch sa dajú kúpiť kombinované lístky umožňujúce i vstup do uvedených kostolov.

Ikonostas zo 16. storočia a strop v Kostole sv. Štefana v Nesebare

Ikonostas zo 16. storočia a strop v Kostole sv. Štefana v Nesebare

Zo starších čias sa tu nachádzajú nielen ruiny jedných z najstarších kostolíkov v krajine, ale i pozostatky rímskej, resp. byzantínskej nadvlády. Z antických stavieb tu nájdeme napríklad ruiny termálnych kúpeľov.

Pre bežného turistu však bude najväčšou devízou mesta zrejme možnosť túlať sa jeho úzkymi starobylými kamennými uličkami, lemovanými typickými drevenými domčekmi. Tie sa miestami striedajú s kamennými kostolíkmi a vytvárajú tak atmosféru stredovekého mestečka.

Zvyšok antických termálnych kúpeľov v Nesebare

Zvyšok antických termálnych kúpeľov v Nesebare

To, že je Nesebar v prvom rade turistickou destináciou a atrakciou potvrdzuje i veľké množstvo obchodov so suvenírmi, ale hotelov a reštaurácií, ktoré v jeho uličkách nájdete. Medzi veľmi obľúbené potom patria reštaurácie priamo na brehu mora, kde si môžete pochutnať na čerstvo ulovenej rybe. Takisto reštaurácie v srdci mesta v maličkých uličkách ponúkajú výborné jedlo a narazíte tu na množstvo reštaurácií, ktoré nesú nielen český názov a disponujú českým menu, ale kde sa i bez problémov česky dohovoríte. Takže pokiaľ dostanete chuť na českú kuchyňu, plzeňské pivo alebo Kofolu, v Nesebare to všetko bez problémov nájdete.

České menu a české nápoje v Nesebare - v pozadí reštaurácia Praga

České menu a české nápoje v Nesebare – v pozadí reštaurácia Praga

Hlavnou ulicou, ktorá sa tiahne stredom celého mesta, je Mitropolitska (Katedrálna). V strede tejto ulice stojí bývalá Stará katedrála, resp. Hagia Sofia (Kostol sv. Sofie), okolo ktorej sa nachádza malé námestíčko s obchodíkmi a kaviarničkami.

Nesebar je jednoducho veľmi príjemným miestom pre poldňový až jednodenný výlet, pokiaľ sa nachádzate na pobreží Čierneho mora v Bulharsku. Takisto ide o dobrú zastávku na ceste medzi Varnou a Burgasom. Jeho bohatá história a zachovaná malebná architektúra mu zaslúžene zabezpečili miesto na zozname svetového dedičstva UNESCO.


Mapa lokalít


Kde nájsť viac informácií?

Napríklad na stránke o Bulharsku.


Ako sa sem dostať?

Autom

Najjednoduchším spôsobom, ako sa dostať do a z Nesebaru, je vlastné auto. Doprava autom je bezproblémová a žiadne zápchy sa tu nekonajú, musíte však počítať s plateným parkovaním. Na druhú stranu je výhodou, že parkovacích miest je dostatok.

Zaparkovať sa dá na viacerých miestach, napríklad tesne pred pevninskou šijou, ktorá premosťuje pevninu s ostrovom. Zaparkovať sa však dá i priamo na ostrove – stačí po prejdení pevninskej šije odbočiť doprava a medzi reštauráciami v okolí ulice Andželo Ronkali nájdete taktiež kopec parkovacích miest. O kúsok ďalej je potom oficiálne parkovisko hneď pri miestnej maríne (Marina Nesebar). Všetky parkoviská sú spoplatnené a ceny sa môžu líšiť, v priemere však počítajte zhruba s 2 BGN (1 EUR) za hodinu (6/2016).

Autobusom

Aj keď sa vám budú snažiť predajcovia rôznych zájazdov v hoteloch a na plážach Slnečného pobrežia nahovoriť opak, dostať sa do Nesebaru z okolitých miest a pláží autobusom nebýva problém. Najväčší počet autobusových spojení je k dispozícii z Burgasu, odkiaľ odchádzajú spoje každých 15 až 20 minút a taktiež z Pomoria a iných miest po ceste. Zo vzdialenejšej Varny je spojení pomenej (zhruba len 5 denne).

Cena jednosmerného lístka z Burgasu do Nesebaru sa pohybuje okolo 3 EUR a trvá zhruba hodinu. Autobus vás vyloží priamo pred bránou do historického centra.


Koľko to stojí?

Vstupné pre rok 2017:

Kostol sv. Štefana – 6 BGN.

Ostatné kostoly (sv. Paraskeva, sv. Spasiteľ, Kristus Pantokrator, Ján Kristiteľ) – 3 BGN za každý.

Kombinovaný lístok pre všetkých päť kostolov – 15 BGN.

Archeologické múzeum – 6 BGN. Spolu s Etnografickým múzeom 8 BGN.

Kombinovaný lístok do všetkých (horeuvedených) kostolov a múzeí – 20 BGN.


Kedy sem cestovať?

Mesto sa dá navštíviť bez problémov celoročne.


Ako sa tu pohybovať?

Pešo

Nesebar je malé mesto a pohyb po ňom je obmedzený. Autá a autobusy sa dostanú len na okraj ostrova, inak je prakticky celá historická časť pešou zónou. Vjazd sem majú povolený len domáci obyvatelia.


Kde sa ubytovať?

V Nesebare sa dá ubytovať priamo v historickom centre na ostrove, ako aj v okolí ostrova, kde sú prevažne plážové rezorty, keďže mesto leží na Slnečnom pobreží – obľúbenej destinácií pre pobytové dovolenky. V prípade, že zvolíte ubytovanie v historickom centre, musíte myslieť na to, že parkovanie na ostrove a v jeho okolí je zväčša spoplatnené, takže s vlastným autom sa vám to môže predražiť. Tak či onak sú ceny ubytovania v Nesebare a jeho okolí veľmi priaznivé, obzvlášť ak sem dorazíte mimo hlavnej turistickej sezóny (teda mimo letných prázdnin).

Ceny ubytovania v hoteloch v Nesebare mimo hlavnej sezóny začínajú na 15 EUR za noc a izbu pre 2 osoby (03/2017). Cena môže kolísať podľa sezóny a v lete ceny rastú. Ceny ubytovania v historickom centre a okolo ostrova sa veľmi nelíšia.

Typické drevené domčeky v uličkách Nesebaru - väčšina obyvateľov sa venuje turistickému ruchu, ako je možné vidieť i na týchto hoteloch

Typické drevené domčeky v uličkách Nesebaru – väčšina obyvateľov sa venuje turistickému ruchu, ako je možné vidieť i na týchto hoteloch

Ubytovaním cez AirBnB môžete niečo ušetriť, izba pre dvoch sa dá zohnať i pod 15 EUR za noc (03/2017). Ceny hotelov sú však tak nízke, že cez AirBnB až tak veľa neušetríte (možno pri dlhodobejších pobytoch). Ubytovanie cez AirBnB je dostupné hlavne v okolí pláže, v historickom centre je možností ubytovania cez tento portál menej. Pokiaľ sa zaregistrujete cez tento odkaz, získate AirBnB kredit 22 EUR.

Hotelové ubytovanie môžete nájsť napríklad na stránkach Booking.com alebo HotelsCombined.com.Booking.com

Related Posts

2 Comments

  1. Peťo 2. apríl 2017 at 09:05 -  Odpovedať

    Autor článku sa mýli,mesto s najväčším počtom kostolov na obyvaťelov je OHRID./365 kostolov na cca 42000 ľudí/

    • Andrej 2. apríl 2017 at 20:10 -  Odpovedať

      Ďakujem za upozornenie, informácia o Ohride je však stará – platilo to kedysi, že mal 365 kostolov, dnes to však už neplatí. Každopádne na informáciu o Nesebare podávam tak, že sa to o ňom tvrdí, rozhodne som výskum na túto tému nerobil :) každopádne ide o zaujímavú referenciu k Ohridu

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najnovšie komentáre

Kategórie