Mexiko

Palenque – tajomné mayské mesto uprostred džungle

0
Ruiny mayského mesta Palenque

Palenque je považované za jedno z najkrajších mayských archeologických nálezísk, najmä vďaka jeho situovaniu uprostred zelenej mexickej džungle. Nie je tak veľké ani zďaleka tak známe ako Chichén Itzá, ale na druhú stranu je asi najviac študované, vďaka významným historickým prameňom, ktoré sa tu zachovali. Palenque je taktiež staršie ako Chichén Itzá a jeho najstaršie stavby datujú až do 3. storočia pred naším letopočtom, teda do doby, keď v Európe bojovala Rímska republika o svoje miesto na Slnku proti Kartágu v Púnskych vojnách. Posledné stavby boli v Palenque vybudované na konci 8. storočia, teda ešte pred vznikom Veľkej Moravy.

Chrám lebky (Templo de la Calavera) v Palenque - Chrám je pomenovaný podľa lebky (zrejme králika) vytesanej v jednom z vchodov. Chrám bol kedysi bohato zdobený červenou a modrou farbou

Chrám lebky (Templo de la Calavera) v Palenque – Chrám je pomenovaný podľa lebky (zrejme králika) vytesanej v jednom z vchodov. Chrám bol kedysi bohato zdobený červenou a modrou farbou

Výhodou je, že do Palenque preto necestujú tak veľké davy turistov, ako do iných mayských miest, najmä tých na Yucatáne. Pritom toto mesto mnohé z nich hravo prekonáva nielen krásou, ale hlavne atmosférou. Bujná vegetácia a menšie davy ľudí poskytujú pocit príjemnej a pokojnej atmosféry, kde nie je problém si nájsť skryté miestečko, kde si môžete vychutnať toto tajomné mesto v kľude a osamote. Takisto tu nie je problém sa vyškriabať do bývalého paláca alebo na niektorú z pyramíd a pozorovať mesto z vtáčej perspektívy, čo v mnohých mayských náleziskách už možné nie je.

Kamenný reliéf v Palenque s typicky mayskými ornamentmi

Kamenný reliéf v Palenque s typicky mayskými ornamentmi

Mesto postupne od 9. storočia upadalo a nakoniec bolo úplne opustené. Do práce sa dala príroda a miestna vegetácia, ktorá tu má výborné podmienky, ho postupne úplne pohltila. Keď sem dorazili v 16. storočí Španieli, už našli len hustú džungľu a pár potomkov niekdajšej silnej mestskej ríše, ktorí žili v skromných podmienkach. Ide tak o jedno z miest, za ktorého zánik nenesú zodpovednosť Európania.

Jeden z odkrytých chrámov v Palenque - je tu vidieť, ako rýchlo vie miestna džungľa pohltiť kamenné mesto

Jeden z odkrytých chrámov v Palenque – je tu vidieť, ako rýchlo vie miestna džungľa pohltiť kamenné mesto

Odhaduje sa, že dnes je odkrytých zhruba len 10% plochy pôvodného mesta, zatiaľ čo zvyšok stále odpočíva pod hustou zelenou pokrývkou. To však nebránilo tomu, aby bolo Palenque v roku 1987 zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Kamenný reliéf v Palenque - zobrazuje mayského bojovníka

Kamenný reliéf v Palenque – zobrazuje mayského bojovníka

Mesto bolo pôvodne nazývané Lakamha (Veľká Voda) a vzniklo zrejme v neskorom predklasicistickom období, teda niekoľko storočí pred naším letopočtom. Archeológov Palenque vždy lákalo kvôli množstvu vytesávaných reliéfov, ktoré zároveň obsahovali ikonografie a hieroglyfické nápisy, vďaka ktorým sa dá zistiť veľa o histórii i legendách spojených s mestom. Preto dnes napríklad vieme o troch legendárnych vládcoch a takmer dvadsiatke historických osobností, ktoré vládli mestu počas takmer 400 rokov v takzvanom klasicistickom období.

Kamenný reliéf v Palenque - zobrazuje vládcu K'an Balama II. a jeho šľachticov

Kamenný reliéf v Palenque – zobrazuje vládcu K’an Balama II. a jeho šľachticov

Jednoznačne najvýznamnejším kráľom celej histórie Palenque je K’inich Janaab’ Pakal (ide o španielsku transkripciu, vyslovuje sa preto “K’inič Chanáb Pakal”), ktorý sa dostal na trón v roku 615 a vládol 68 rokov, čo ho radí na 30. miesto medzi najdlhšie vládnucimi panovníkmi v histórii na celom svete (kráľovnej Alžbete II. chýbajú na toto číslo ešte 3 roky). Vošiel do histórie aj ako Pakal Veľký, pretože počas jeho vlády nastal zlatý vek mesta. Postavili sa tu najznámejšie stavby, vrátane Paláca (El Palácio) s Pozorovacou vežou.

Palác (El Palácio) s pozorovateľňou v Palenque - Palác leží uprostred mesta a slúžil pri rôznych udalostiach a ceremoniáloch mayskej aristokracie

Palác (El Palácio) s pozorovateľňou v Palenque – Palác leží uprostred mesta a slúžil pri rôznych udalostiach a ceremoniáloch mayskej aristokracie

Palác síce existoval už pred nástupom Pakala k moci, ale bol to on, kto ho významne rozšíril. Dôvodom bol fakt, že v 7. storočí sa mestu darilo a keďže bol Palác hlavnou ceremoniálnou budovou a úplným centrom mesta, bolo logické, že práve na jeho majestátnosti sa prosperita mesta prejavila. Aj keď sú z Paláca dnes už len ruiny, je možné tu vidieť niekoľko zaujímavých architektonických prvkov. Pozorovacia veža Paláca zaujme hneď na prvý pohľad, keďže sa vďaka svojim štyrom poschodiam týči nad zvyškom ruín. Na veži je taktiež možné vidieť typickú manzardovú strechu, čo je architektonický prvok, ktorý je možné pozorovať na viacerých stavbách v meste.

Palác (El Palácio) a jeho Pozorovacia vežička v Palenque

Palác (El Palácio) a jeho Pozorovacia vežička v Palenque

Pozorovacia vežička v Paláci v Palenque - s typicky manzardovou strechou, ktorá je charakteristická pre väčšinu budov v meste

Pozorovacia vežička v Paláci v Palenque – s typicky manzardovou strechou, ktorá je charakteristická pre väčšinu budov v meste

Ďalším klasickým prvkom, ktorý je možné v Paláci vidieť, sú tzv. nepravé oblúky, ktoré je možné si všimnúť najmä v jeho chodbách. Nepravý oblúk je charakteristický tým, že je tvorený postupne sa zužujúcou medzerou v kamenných vrstvách, ktoré sú umiestňované na seba.

Tzv. "nepravý" oblúk v Paláci v Palenque. Oblúk je vytvorený vrstavmi kameňov so zmenšujúcou sa medzerou medzi nimi.

Tzv. “nepravý” oblúk v Paláci v Palenque. Oblúk je vytvorený vrstavmi kameňov so zmenšujúcou sa medzerou medzi nimi.

V Paláci je taktiež možné vidieť niekoľko reliéfov, ktoré znázorňujú rôzne postavy, ale i hieroglyfické nápisy. Miestne hieroglyfy sa podarilo archeológom rozlúštiť a vďaka tomu je história mesta do veľkej miery známejšia, než je tomu v prípade iných mayských miest. A práve o kráľovi Pakalovi Veľkom sa dozvieme z miestnych hieroglyfov najviac.

Jeden z najznámejších kamenných reliéfov v Palenque - zrejme kráľ Pakal II., je tu možné vidieť i zvyšky pôvodnej farby

Jeden z najznámejších kamenných reliéfov v Palenque – zrejme kráľ Pakal II., je tu možné vidieť i zvyšky pôvodnej farby

Kamenný reliéf v Palenque s typicky mayskými ornamentmi

Kamenný reliéf v Palenque s typicky mayskými ornamentmi

Najviac hieroglyfov sa však našlo v tzv. Chráme nápisov (Templo de las Inscripciones), ktorý bol v dobe svojho budovania najväčou pyramídou v meste. Tento chrám dal postaviť Pakal Veľký ako svoju hrobku, v ktorej bol i pochovaný. Archeológovia hrobku otvorili v minulom storočí po tom, čo v nej viac ako jedno milénium ležal slávny mayský kráľ. Najväčším bohatstvom tohto chrámu sú rozhodne zachované texty vo forme hieroglyfického zápisu vytesaného v stenách, ktoré sú druhé najdlhšie medzi známymi mayskými textami. Z týchto textov bolo možné zrekonštruovať 180 rokov z histórie mesta, samozrejme s dôrazom na historické udalosti súvisiace s vládou kráľa Pakala Veľkého.

Chrám nápisov (Templo de las Inscripciones) v Palenque - najdôležitejší chrám celého náleziska

Chrám nápisov (Templo de las Inscripciones) v Palenque – najdôležitejší chrám celého náleziska

Vľavo Chrám nápisov (Templo de las Inscripciones) v Palenque - najdôležitejší chrám celého náleziska. Napravo od neho Hrobka Červenej kráľovnej (Templo de la Reina Roja), v ktorej boli nájdete pozostatky ženy patriacej k mayskej najvyššej aristokracii

Vľavo Chrám nápisov (Templo de las Inscripciones) v Palenque – najdôležitejší chrám celého náleziska. Napravo od neho Hrobka Červenej kráľovnej (Templo de la Reina Roja), v ktorej boli nájdete pozostatky ženy patriacej k mayskej najvyššej aristokracii

Hneď vedľa Chrámu nápisov stojí tzv. Chrám XIII (Templo XIII), prezývaný i Hrobka Červenej Kráľovnej (Templo de la Reina Roja). Názov chrám dostal podľa hrobky, v ktorej bol v roku 1994 nájdený sarkofág, sfarbený zvnútra načerveno. V ňom ležala zhruba 60-ročná žena, zrejme dôležitá členka mayskej aristokracie, aj keď jej skutočná identita je zatiaľ stále záhadou. Niektorí archeológovia predpokladajú, že šlo o manželku kráľa Pakala Veľkého. V hrobke boli nájdené šperky a vo vedľajších komorách pozostatky ďalších dvoch osôb – 30-ročnej ženy a 11-ročného chlapca, ktorí boli ceremoniálne obetovaní, zrejme aby pochovanú ženu sprevádzali na posmrtnej ceste.

Chrám Červenej kráľovnej (El Templo de la Reina Roja) v Palenque, taktiež označovaný ako chrám číslo 13 (XIII) - chrám je pomenovaný podľa červeného sarkofágu, v ktorom boli nájdené pozostatky mayskej aristokratky

Chrám Červenej kráľovnej (El Templo de la Reina Roja) v Palenque, taktiež označovaný ako chrám číslo 13 (XIII) – chrám je pomenovaný podľa červeného sarkofágu, v ktorom boli nájdené pozostatky mayskej aristokratky

Chrám Červenej kráľovnej (El Templo de la Reina Roja) v Palenque, taktiež označovaný ako chrám číslo 13 (XIII) - chrám je pomenovaný podľa červeného sarkofágu, v ktorom boli nájdené pozostatky mayskej aristokratky

Chrám Červenej kráľovnej (El Templo de la Reina Roja) v Palenque, taktiež označovaný ako chrám číslo 13 (XIII) – chrám je pomenovaný podľa červeného sarkofágu, v ktorom boli nájdené pozostatky mayskej aristokratky

Ďalším komplexom sú tzv. Chrám kríža, Chrám tepaného kríža a Chrám Slnka. Chrám kríža bol postavený po Chráme nápisov kráľom Kan Bahlumom, ktorý bol nasledovníkom Pakala Veľkého. Keďže svojho predchodu chcel predčiť po všetkých stránkach, dal postaviť pyramídu ešte väčšiu, ako bol Chrám nápisov. Chrám kríža je tak najväčšou stavbou v celom meste a spolu s Chrámom tepaného kríža dostali svoje názvy podľa krížových symbolov vytesaných v ich reliéfoch. Kríž v myskej mytológii predstavoval tzv. strom sveta, teda štruktúru, ktorá reprezentovala svet a jeho osi – vedúce medzi podsvetím a nebom cez pozemský svet.

Chrám kríža v Palenque - pol pomenovaný podľa krížových ornamentov vytesaných v reliéfoch v jeho vnútri - jedna z pyramíd, na ktorú je možné sa vyškriabať a vychutnať si pohľad na celé nálezisko

Chrám kríža v Palenque – pol pomenovaný podľa krížových ornamentov vytesaných v reliéfoch v jeho vnútri – jedna z pyramíd, na ktorú je možné sa vyškriabať a vychutnať si pohľad na celé nálezisko

Pohľad z Chrámu kríža v Palenqua - úplne vľavo Chrám Slnka

Pohľad z Chrámu kríža v Palenqua – úplne vľavo Chrám Slnka

Pohľad z Chrámu kríža v Palenqua - vpravo Palác s Pozorovacou vežou

Pohľad z Chrámu kríža v Palenqua – vpravo Palác s Pozorovacou vežou

Vzhľadom k dôležitosti Palenque nemôže v tomto meste samozrejme chýbať obradné miesto pre loptovú hru, Juego de Pelota. Loptová hra bola v mayskom svete predovšetkým ceremoniálom a mala skôr spojenie s náboženstvom, než so športom. Vo väčšine mayských miest je možné nájsť tieto stavby slúžiace pre loptové hry, aj keď tá v Palenque nedosahuje obrie rozmery, ako napríklad podobne zameraná stavba v Chichén Itzá.

Juego de Pelota v Palenque - miesto pre tradičnú mayskú loptovú hru, ktorá však bola skôr obradom než športom. Miesto pre hru (\"ihrisko\") je možné vidieť prakticky v každom významnejšom mayskom meste

Juego de Pelota v Palenque – miesto pre tradičnú mayskú loptovú hru, ktorá však bola skôr obradom než športom. Miesto pre hru (“ihrisko”) je možné vidieť prakticky v každom významnejšom mayskom meste

Oproti “ihrisku” potom stojí posledný väčší komplex chrámov, ktorému dominuje tzv. Gróf (El Conde), pomenovaný podľa Jeana Fredericka Waldecka, ktorý v ňom nejaký čas žil a ktorý bol údajne grófom. Celkovo tu strávil 2 roky, ktoré zasvätil skúmaniu tohto mesta ešte v prvej polovici 19. storočia a zverejnil množstvo kresieb popisujúcich miestne ruiny a reliéfy. Gróf je považovaný za jeden z najkrajších chrámov v meste a typického predstaviteľa klasickej mayskej architektúry.

Gróf (El Conde) - jeden z chrámov v tzv. severnej skupine, pomenovaný podľa Jeana Fredericka Waldecka, ktorý v ňom nejaký čas žil a ktorý bol údajne grófom. Ide o jeden z typicky elegantných klasicistických mayských chrámov

Gróf (El Conde) – jeden z chrámov v tzv. severnej skupine, pomenovaný podľa Jeana Fredericka Waldecka, ktorý v ňom nejaký čas žil a ktorý bol údajne grófom. Ide o jeden z typicky elegantných klasicistických mayských chrámov

Gróf (El Conde) - jeden z chrámov v tzv. severnej skupine, pomenovaný podľa Jeana Fredericka Waldecka, ktorý v ňom nejaký čas žil a ktorý bol údajne grófom. Ide o jeden z typicky elegantných klasicistických mayských chrámov

Gróf (El Conde) – jeden z chrámov v tzv. severnej skupine, pomenovaný podľa Jeana Fredericka Waldecka, ktorý v ňom nejaký čas žil a ktorý bol údajne grófom. Ide o jeden z typicky elegantných klasicistických mayských chrámov

Tzv. Severný chrám (Templo del Norte) v Palenque

Tzv. Severný chrám (Templo del Norte) v Palenque

Vodopád Misol Ha

Pokiaľ by vás návšteva v mayskom meste počas sparného dňa príliš vyčerpala, môžete zamieriť k miestnym vodopádom, ktoré patria taktiež k obľúbeným turistickým atrakciám. Prvým z nich je Misol Ha, ktorý sa nachádza len krátku cestu autom (resp. colectivom) od Palenque.

Vodopád Misol Ha neďaleko Palenque

Vodopád Misol Ha neďaleko Palenque

Vodopád Misol Ha nie je miestom, kde turisti trávia hodiny. Vcelku jednoduchý, ale zároveň i vysoký vodopád (dosahuje 35 metrov) je obľúbenou destináciou vďaka krásne sýto modrej vode, ktorá sa zhromažďuje v jazierku pod ním a v ktorej sa môžete v prípade záujmu i okúpať. Za vodopádom sa nachádza malá jaskyňa, ktorú môžete navštíviť za príplatok. Vďaka tomu sa tak môžete pozrieť za samotnú vodnú stenu a vidieť tento vodopád z inej perspektívy.

Vodopády Agua Azul

Naopak vodopády Agua Azul, ktoré sú od Palenque vzdialené viac ako Misol Ha, sú miestom, kde turisti strávia času oveľa viac. Agua Azul by sa dali charakterizovať skôr ako kaskády, ktoré sa tiahnu v dĺžke asi 1 kilometra na rieke Rio Xanil. Ide o veľmi pôsobivú a krásnu prírodnú atrakciu, pretože kaskády miestami vytvárajú veľmi pekné vzory navzájom sa krížiacich prúdov vody.

Kaskády Agua Azul v Mexiku

Kaskády Agua Azul v Mexiku

Podobne ako v prípade Misol Ha, i tu má voda svoje charakteristické sýto modré sfarbenie vďaka vysokému obsahu minerálov. A takisto sa tu v nej môžete okúpať. V prípade Agua Azul však máte možností oveľa viac, pretože kaskády sú dlhé a vedie popri nich pohodlná cestička (trochu do kopca). Popri tejto cestičke stojí kopec stánkov, kde sa miestni obyvatelia snažia trošku si privyrobiť predajom suvenírov a občerstvenia.


Mapa lokalít


Kde nájsť viac informácií?

Napríklad na stránke o Mexiku.


Ako sa sem dostať?

Lietadlom

V Palenque sa nachádza letisko, kam však smerujú len domáce lety z Mexico City, a aj to len počas sezóny (teda v zime). Cena jednosmerného letu je 110 EUR (4/2017) a z letiska sa nedá dostať MHD, iba taxíkmi za 200 pesos do centra Palenque. Letenky kúpite priamo na stránkach mexického dopravcu InterJet.

Druhou možnosťou je letieť do mesta Villahermosa, kam sa dá letecky dostať z viacerých mexických miest (vrátane hlavného mesta, ale napríklad i z Yucatánu). Z Villahermosy sa môžete dostať do Palenque autobusom alebo colectivom (viď nižšie).

Autobusom

Palenque je vcelku dobre obsluhované autobusmi, ktorými sa sem dostanete nielen z Villahermosy, ale napríklad i zo vzdialenejších miest vrátane Campeche, či dokonca i Cancúnu. Najväčšou autobusovou spoločnosťou je ADO, na ktorej stránkach si môžete vyhľadávať spojenia a zakúpiť lístky.

Colectivom

Pokiaľ chcete ušetriť, môžete využiť hromadnú dopravu, ktorá tu funguje vo forme tzv. colectivos, teda niečo ako zdieľané taxíky. Ide o súkromné minivany, ktoré suplujú nedostatočnú (resp. neexistujúcu) autobusovú verejnú dopravu. Stanovisko colectivos sa v Palenque nachádza hneď vedľa autobusovej stanice.

Colectivo z centra Palenque k archeologickému nálezisku by malo stáť asi 20-25 pesos za osobu.

Cesta k vodopádom Misol Ha by mala vyjsť na zhruba na 30-35 pesos, avšak colectivo vás odvezie len po odbočku z hlavnej cesty k vodopádom – čaká vás ešte asi kilometer pešo alebo stopom či taxíkom.

Najvzdialenejšou z menovaných atrakcií sú vodopády Agua Azul, ku ktorým sa taktiež je možné dostať colectivom za zhruba 45 pesos. Opäť platí, že colectivo vás vyhodí na odbočke z hlavnej cesty, pričom k vodopádom je nutné sa dostať po tejto vedľajšej ceste, čo môže trvať pešo dosť dlho – 4,5-kilometrová cesta je kľukatá, občas dosť do kopca a preto je lepšie si vziať jeden z taxíkov, ktoré tu čakajú na turistov.

Organizovaným výletom

V Palenque sa nachádza dostatok spoločností, ktoré vám s ochotou zorganizujú výlet podľa potreby – za jeden deň sa dajú stihnúť navštíviť napríklad oba vodopády Misol Ha a Agua Azul. Ak sa budete veľmi ponáhľať, dá sa to skombinovať do jedného dňa i s návštevou archeologického náleziska, ale zrejme by to bolo veľmi hektické, preto je lepšie si všetky miesta rozložiť do dvoch dní.

Ceny organizovaných výletov sa rôznia a často zahŕňajú i jedlo, nemusia však zahŕňať vstupy. Počítajte zhruba s cenami rádovo okolo 500 pesos za osobu.


Koľko to stojí?

Vstupné (platné k 4/2017):

  • Archeologické nálezisko (Las Ruinas) – vstupné na samotné nálezisko je 51 pesos, pre prístup k nemu je však nutné zaplatiť ešte vstupné do Národného parku Palenque ďalších 27 pesos (4/2017). Za videokameru sa pripláca ďalších 41 pesos.
  • Vodopád Misol Ha – vstupné je 30 pesos, ďalších 10 pesos sa pripláca za vstup do jaskyne za vodopádom (4/2017).
  • Vodopády Agua Azul – vstupné je 45 pesos (4/2017).

Kedy sem cestovať?

Vyhnite sa obdobiu dažďov, ktoré trvá od júna do septembra. Máj a október sú prechodové mesiace, kedy sú šance na pekné i daždivé počasie vcelku vyrovnané. Od novembra do apríla je potom počasie pre návštevu Palenque najlepšie, keďže ide o obdobie sucha. Úplne najlepšími mesiacmi pre cestu sem sú hlavne január a február, ktoré spadajú do obdobia sucha a zároveň teploty nie sú neúnosne vysoké.


Ako sa tu pohybovať?

Pešo

Po archeologickom nálezisku, ako i popri vodopádoch, sa dá pohybovať len pešo.

Archeologické nálezisko je rovinaté a celkom malé, takže jedinú výzvu predstavuje šplhanie na pyramídy, pokiaľ sa preň rozhodnete.

Vodopád Misol Ha nevyžaduje žiadne veľké chodenie, vodopády Agua Azul sú naopak dosť rozsiahle a vyžadujú trochu námahy a chôdze do kopca, ale žiadny horský trek to nie je.


Kde sa ubytovať?

Ubytovacích kapacít je v Palenque dostatok, väčšina hotelov sa však nachádza priamo v meste, asi 5 kilometrov od samotného archeologického náleziska. Preto si budete musieť pre jeho návštevu (a návštevu vodopádov) zaistiť nejakú dopravu (viď vyššie).

Hotelová izba pre 2 osoby za noc sa dá zohnať za zhruba 25 EUR (4/2017).

Ubytovaním cez AirBnB (registráciou cez tento odkaz získate kredit 22 EUR na ubytovanie) veľmi neušetríte, vzhľadom k tomu, že ceny hotelov sú veľmi nízke. AirBnB tak má zmysel voliť len v prípade, že chcete lepšie ubytovanie (a nie za každú cenu najlacnejšie), prípadne chcete bývať u niekoho miestneho.

Hotelové ubytovanie môžete nájsť napríklad na stránkach Booking.com alebo HotelsCombined.com.Booking.com

Related Posts

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najnovšie komentáre

Kategórie