• Related Media: caesarea

  • Rímsky amfiteáter v Caesarei
    Izrael

    Caesarea – mesto kráľa Heroda i Piláta Pontského

    Caesarea je archeologické nálezisko, ktoré je pozostatkom kedysi prekvitajúceho rímskeho prístavu. Mesto založené kráľom Herodom Veľkým slúžilo ako hlavné mesto rímskej provincie Judea a aj práve preto tu sídlili rímski guvernéri, vrátane prefekta Piláta Pontského. Historická autenticita tejto postavy z Nového Zákona, ktorý údajne mal dať proti svojej vôli ukrižovať Ježiša, bola často spochybňovaná, pretože…

Najnovšie komentáre

Kategórie