Francúzsko

Nancy – hlavné mesto Lotrinského vojvodstva, ktorému vládol poľský kráľ

0
Stanislavovo námestie (Place Stanislas) v Nancy

Nancy nepatrí medzi najznámejšie a najvyhľadávanejšie francúzske destinácie. Táto krajina je tak bohatá na atraktívne destinácie, že v tejto konkurencii je ťažké obstáť pre malé mestečko, akým je Nancy. A to i napriek tomu, že má za sebou veľmi bohatú históriu a časti jeho centra sú zapísané dokonca na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Je jasné, že práve kvôli tomuto mestu do Francúzska asi nevyrazíte, ale pokiaľ sa náhodou na severovýchode tejto krajiny ocitnete (prípadne na severozápade Nemecka alebo v Beneluxe), môže byť Nancy vítanou destináciou pre vyplnenie voľného dňa či poldňa.

História

V európskom kontexte nepatrí Nancy medzi veľmi staré mestá. Aj keď prvé osídlenie sa dá datovať až do 9. storočia pred naším letopočtom, keď sem prichádzali osadníci kvôli ľahko dostupnej železnej rude. Založenie samotného mesta sa však datuje až do 11. storočia, keď tu okolo roku 1050 založil Gérard, lotrinský vojvoda, malú pevnosť s názvom Nanciacum. V 13. storočí sa mesto stalo hlavným mestom Lotrinska (vojvodstva) a tak sa začal jeho rozvoj a najúspešnejšia historická etapa.

Lotrinské vojvodstvo bolo súčasťou Svätej rímskej ríše, únie viacerých štátnych útvarov najmä na území dnešného Nemecka. Niekoľko storočí mu vládli vojvodovia, aj keď sa Francúzi niekoľkokrát pokúsili ho obsadiť (a párkrát i úspešne).

Gotická brána Porte de la Craffe v Nancy - v jej strede Lotrinský kríž

Gotická brána Porte de la Craffe v Nancy – v jej strede Lotrinský kríž

V roku 1736 prišiel o trón poľský kráľ Stanisław Leszczyński, o čo sa postarali jeho ruskí a rakúski susedia, ktorým vadilo jeho spojenectvo so Švédmi. Stanisław bol zároveň svokrom francúzskeho kráľa Ľudovíta XV., takže oprávnene očakával francúzsku intervenciu vo svoj prospech ohľadom svojho nároku na poľský trón.

Francúzi však Stanisława nechali v štichu a ten sa tak musel utiahnuť do exilu, z ktorého sa už nevrátil. Ako malú cenu útechy mu sprostredkovali aspoň titul lotrinského vojvodu a Stanisław sa tak presťahoval do Nancy, odkiaľ vládol Lotrinsku. A toto obdobie je v Nancy označované ako zlatý vek, pretože došlo k masívnemu rozvoju mesta a stavbe mnohých dnešných monumentov a pamiatok. Hlavné námestie v meste je pomenované práve po Stanisławovi, Place Stanislas. Práve stavby z tohto obdobia zabezpečili Nancy zápis na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Mestská radnica (Hôtel de Ville) na námestí Place Stanislas v Nancy

Mestská radnica (Hôtel de Ville) na námestí Place Stanislas v Nancy

Po tom, čo Stanisław Leszczyński v roku 1766 zomrel, prešlo Lotrinsko pod francúzsku správu a stalo sa jednou z jeho provincií. To znamenalo i krok späť pre Nancy, ktoré tak stratilo dôležitú pozíciu hlavného mesta a kniežací dvor. Zhruba o sto rokov neskôr (1871) porazilo Prusko Francúzov a tí tak stratili svoje provincie Alsasko a Lotrinsko. Nancy však nebolo súčasťou anexie a zostalo pod správou Francúzska.

Anexia tak mala na Nancy paradoxne pozitívny dopad, pretože z obsadených území sem prichádzali obyvatelia, ktorí sa chceli vyhnúť ponemčeniu. Počet obyvateľov mesta sa zdvojnásobil a nastal rozkvet v oblasti kultúry, vzdelávania, ekonomiky i industrializácie.

Ako zrejme viete, Lotrinsko si neskôr Nemci a Francúzi ešte trošku prehadzovali, až ho nakoniec po 2. svetovej vojne definitívne získali Francúzi späť, keď ho v roku 1944 oslobodili Američania.

Mestská polícia v Nancy

Mestská polícia v Nancy

Tri námestia

Hlavnými pamiatkami mesta sú tri námestia, ktoré sú spoločne zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Tým hlavným je námestie Place Stanislas, pomenované po vyššie spomínanom vojvodovi Stanisławovi Leszczyńskom, ktorý sa výrazne zasadil o rozvoj mesta. Place Stanislas tak tvorí spolu s pripojenou ulicou Rue Stanislas srdce historickej časti mesta a v jeho strede stojí socha vojvodu Stanisława.

Námestie Place Stanislas v Nancy - uprostred socha vojvodu Stanisława

Námestie Place Stanislas v Nancy – uprostred socha vojvodu Stanisława

Námestie Place Stanislas je prominentným miestom a preto tu nájdeme i niekoľko prominentných budov. V čele námestia, za chrbtom sochy vojvodu, stojí mestská radnica (Hôtel de Ville). V budove sa nachádza i turistické informačné centrum. Okrem toho lemuje námestie budova Múzea výtvarných umení (Musée des Beaux-Arts) a oproti nemu zasa Lotrinská národná opera (Opéra national de Lorraine).

Lotrinská národná opera (Opéra National de Lorraine) v Nancy na námestí Place Stanislas

Lotrinská národná opera (Opéra National de Lorraine) v Nancy na námestí Place Stanislas

Z námestia vedie Hérého ulica (Rue Héré) priamo popod Hérého oblúk (Arc Héré). Ulica i oblúk sú pomenované po lotrinskom umelcovi z obodobia renesancie Emmanuelovi Hérém, ktorý bol architektom tejto stavby a ktorý sa inšpiroval oblúkom Septimia Severa na Rímskom fóre. Oblúk dal v roku 1755 postaviť vojvoda Stanisław na mieste pôvodnej kráľovskej brány, ktorú pôvodne postavil kráľ Ľudovít XIV. a ktorá bola za týmto účelom strhnutá.

Hérého oblúk (Rue Héré) v Nancy

Hérého oblúk (Rue Héré) v Nancy

Hérého ulica vedie z hlavného námestia Place Stanislas na ďalšie námestie, ktoré vyslúžilo mestu Nancy zápis na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Týmto námestím je Place de la Carrière, čo sa dá voľne preložiť ako Námestie dostihovej dráhy. Námestie pochádza ešte zo 16. storočia, teda čias pred Stanisławom a pôvodne sa tu naozaj konali rôzne dostihy, turnaje a ďalšie konské aktivity. Aj preto má námestie podlhovastý tvar, dnes je však miesto stajní lemované armádou renesančných domov. V jeho čele na opačnej strane než Hérého oblúk potom stojí vládny palác (Palais du Gouvernement).

Námestie Place de la Carrière v Nancy

Námestie Place de la Carrière v Nancy

Tretím námestím, vďaka ktorým získalo mesto Nancy punc UNESCO a tým pádom aj väčší príliv turistov, je Place d’Alliance (Námestie aliancie). Pôvodný názov námestia bol Place Saint-Stanislas (Námestie sv. Stanislava), ktorý mu dal vojvoda Stanisław po svojom patrónovi. Už o pár rokov však dostalo svoj dnešný názov, ktorý pripomína spojenectvo medzi Francúzskom a Rakúskom uzavreté vo Versailles v roku 1756. Námestie navrhol pre vojvodu Stanisława v jeho obľúbenom klasicistickom štýle opäť jeho dvorný architekt Emmanuel Héré.

Námestie Place d\'Alliance v Nancy

Námestie Place d\’Alliance v Nancy

Na námestí Place d’Alliance dnes rastú v obdĺžniku lipy, ktoré obkolesujú prázdne centrálne priestranstvo, uprostred ktorého stojí fontána s vysokým stĺpom. Fontána je pozoruhodným dielom, inšpirovaným Berniniho barokovou fontánou na námestí Piazza Navona v Ríme. Stanisław ju dal zhotoviť pre pripomenutie vyššie spomínanej versailleskej aliancie medzi Francúzskom a Rakúskom a pôvodne mala stáť na námestí Place de la Carrière. Socha vo fontáne znázorňuje tri západoeurópske toky – Rýn, Másu a Šeldu.

Katedrála

Na dohľad od hlavného námestia Place Stanislas stojí miestna katedrála, ktorá je sídlom diecézy Nancy-Toul. Stavba chrámu, celým názvom Katedrála zvestovania Panne Márii a sv. Sigeberta (Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation et Saint-Sigisbert), začala v roku 1703 a bola dokončená o takmer 40 rokov neskôr, už za vlády nám známeho vojvodu (či kráľa) Stanisława. V katedrále sú uložené pozostatky kráľa Sigeberta III., vládcu kráľovstva Austrázie z obdobia raného stredoveku, ktorý bol neskôr vyhlásený za svätého. Katedrála sa aj preto zároveň môže pýšiť titulom baziliky a je pútnickym miestom.

Katedrála v Nancy

Katedrála v Nancy

Po architektonickej stránke je katedrála klasicistická, s pomerne strohou dekoráciou, čo je pre tento štýl typické. Pôdorys má formu latinského kríža a hlavná loď je lemovaná dvomi bočnými, od ktorých je oddelená korintskými stĺpmi. Nad krížením transeptu (krížnej lode) a hlavnej lode sa čnie kupola, ktorá je dekorovaná veľkou freskou vyobrazujúcou “nebeskú slávu”. Fasáda chrámu je takisto klasicistická a jej súčasťou sú i dve veže.

Námestie Place Saint-Epvre a ulica Grande Rue

Z hlavného námestia Pace Stanislas vedie na sever ulica Grande Rue, ktorá vo svojej prvej polovici kopíruje po dĺžke námestie Place de la Carrière. Zhruba v polovici ulice, na úrovni opačného konca námestia Place de la Carrière, je prerušená Námestím Sv. Epvra (Place Saint-Epvre). Námestie je pomenované po siedmom biskupovi z mesta Toul, ktorého episkopát sa datuje na začiatok 6. storočia. Tento biskup, nazývaný vo francúzštine Èvre alebo v iných jazykoch latinskou verziou Aprus, je významným svätcom známym v oblasti Lotrinska a aj preto je po ňom pomenované najstaršie námestie v Nancy.

Námestie Sv. Epvra (Place Saint-Epvre) v Nancy, v strede jazdecká socha vojvodu Reného II.

Námestie Sv. Epvra (Place Saint-Epvre) v Nancy, v strede jazdecká socha vojvodu Reného II.

Námestie dal vybudovať lotrinský vojvoda René II. v 15. storočí a hneď od začiatku slúžilo ako rybí trh. Socha vojvodu Reného II. na koni stojí na tomto námestí dodnes a oproti nej sa týči neogotická Bazilika sv. Epvra (Basilique Saint-Epvre). Bazilika pochádza z druhej polovice 19. storočia a stojí na mieste, kde predtým stál gotický farný kostol, pýšiaci sa pred svojou demolíciou v tej dobe najvyššou vežou v meste. Dnešná bazilika je charakteristická najmä obrovskými vitrážovými oknami z viedenských ateliérov.

Bazilika sv. Epvra (Basilique Saint-Epvre) - neogotický chrám v centre Starého mesta Nancy

Bazilika sv. Epvra (Basilique Saint-Epvre) – neogotický chrám v centre Starého mesta Nancy

Pokračujúc ďalej na sever po Grande Rue hneď za námestím Place Saint-Epvre narazíme na bývalý Vojvodský palác (Palais Ducal). Ide opäť o jednu zo stavieb, ktorú dal postaviť vojvoda René II. v 15. storočí a jeho vstupný portál zdobí reliéf s jazdeckou sochou ďalšieho lotrinského vojvodu, Antona. Posledným obyvateľom paláca bol posledný lotrinský vojvoda Stanisław a po jeho smrti a začlenení vojvodstva do Francúzskeho kráľovstva bol palác neskôr skonvertovaný na Múzeum Lotrinska (Musée Lorrain). Ide o klasické múzeum výtvarného umenia, s obrazmi a sochami z obdobia galského, rímskeho, merovejského, ale i renesancie.

Vstupný portál do Vojvodského paláca (Palais Ducal) v Nancy s jazdeckou sochou vojvodu Antona

Vstupný portál do Vojvodského paláca (Palais Ducal) v Nancy s jazdeckou sochou vojvodu Antona

Jednou z ďalších budov, o ktorých vznik sa postaral vojvoda René II., bol františkánsky kláštor. Ten dnes už neexistuje, ale stále tu stojí jeho Kostol sv. Františka (Église des Cordeliers). Aj keď ide o skromnú a nenápadnú stavbu, jej význam pre vojvodstvo je neodškriepiteľný – ide o miesto posledného odpočinku lotrinských vojvodov, vrátane spomínaného Reného II. S týmto kostolom bol spojený i mocný rod Habsburgovcov, napríklad sa tu zastavila Mária Antoinetta cestou za svojím budúcim manželom, francúzskym kráľom Ľudovítom XVI. Navštívil ho taktiež rakúsky cisár Franz Jozef I.

Františkánsky Kostol sv. Františka (Église des Cordeliers) v Nancy

Františkánsky Kostol sv. Františka (Église des Cordeliers) v Nancy

Pokiaľ dôjdete ulicou Grande Rue až na jej severný koniec, narazíte na bránu Porte de la Craffe, ktorá je staršia, než všetky doteraz spomínané stavby. Pochádza zo 14. storočia a pôvodne bola súčasťou stredovekého opevnenia mesta. Pôvodne gotická brána dnes vyzerá tak trošku ako z rozprávky, možno až trošku gýčovo, a možno práve preto bola dodnes zachovaná ako historický monument. Z opačnej strany má brána renesančnú fasádu, zatiaľ čo jej vnútro je duté a zastrešené oblúkovou klenbou. V čele brány vás určite zaujme dvojramenný kríž, ktorý pripomína ten náš – ide o tzv. Lotrinský kríž, ktorý je symbolom tohto vojvodstva.

Námestie Karla III. a mestská tržnica

Námestie Karla III. (Place Charles III) nepatrí k trom “dôležitým” námestiam v meste, ale za návštevu stojí kvôli miestnej tržnici (Marché central). Rovnako ako v iných francúzskych mestách, i tržnica v Nancy nie je žiadna špinavá burza, kde by sa povaľovalo polozhnité ovocie a predávalo sa sfalšované značkové oblečenie. Namiesto toho tu nájdeme upravené stánky s čerstvým a pekne naaranžovaným ovocím a zeleninou alebo s rybami, ale i príjemné obchodíky napríklad s čokoládou. Okrem toho sa tu je možné aj občerstviť, vďaka prítomnosti niekoľkých reštaurácií či bistier.

Mestská tržnica v Nancy

Mestská tržnica v Nancy

Mestská tržnica tu existovala už od 15. storočia, kedy lotrinský vojvoda Karol III. začal s budovaním Nového mesta. Pôvodná tržnica však bola pod otvoreným nebom a jej krytá verzia vznikla až v polovici 19. storočia. Nová centrálna časť je potom stará “len” 60 rokov. V uličkách okolo tržnice sa nachádzajú pofidérnejšie stánky, väčšinou s oblečením.

Okrem tržnice však na Námestí Karla III. stojí oveľa impozantnejšia stavba, ktorá možno zaujme vašu pozornosť ešte skôr ako tržnica. Osamote stojaci Kostol sv. Sebastiána (Église Saint-Sébastien) má na svedomí taktiež spomínaný vojvoda Karol III., ktorý rozhodol o vytvorení troch nových farností. Veriacim v jednej z nich mal slúžiť práve Kostol sv. Sebastiána, ktorý bol postavený v roku 1603. Šlo však o odlišnú stavbu, ktorá po čase prestala vyhovovať potrebám farnosti.

Kostol sv. Sebastiána (Église Saint-Sébastien) oproti mestskej tržnici na Námestí Karla III. (Place Charles III) v Nancy

Kostol sv. Sebastiána (Église Saint-Sébastien) oproti mestskej tržnici na Námestí Karla III. (Place Charles III) v Nancy

Po niekoľkých rozšíreniach ju nakoniec v roku 1719 úplne strhli a vojvoda Leopold dal v 18. storočí postaviť nový chrám, ktorý bol dokončený v roku 1731. V tejto podobe ho tu dnes môžeme vidieť aj dnes, keď už okolité budovy dal zbúrať Stanisław, aby chrám dominoval námestiu. Chrám je postavený v klasicistickom štýle, až na bohato zdobenú fasádu, ktorá je očividne inšpirovaná barokom a na prvý pohľad sa zdá, akoby k chrámu nepatrila a niekto ju naň dodatočne prilepil.


Mapa lokalít


Kde nájsť viac informácií?

Napríklad na stránke o Francúzsku.


Ako sa sem dostať?

Autom

Autom sa do Nancy dostanete bez problémov po diaľnici vo Francúzsku, ale i z okolitých krajín – Luxemburska a Nemecka.

Parkovanie v Nancy je možné na viacerých platených parkoviskách, jedno (dobre lokalizované pre prehliadku centra) je priamo na železničnej stanici. Cena parkovného sa líši podľa času, vyjde však okolo 2 EUR za hodinu (5/2018).

Vlakom

V Nancy sa nachádza železničná stanica, na ktorú sa dostanete veľmi ľahko napríklad zo Štrasburgu, ale k dispozícii sú i priame vlaky z Paríža. Cesta z Paríža trvá rýchlovlakom TGV len hodinu a pol (ale ceny sú závratné a začínajú od 50-60 EUR). Informácie o spojeniach a cenách nájdete na stránkach SNCF, operátora vlakovej dopravy vo Francúzsku. Na týchto stránkach si taktiež môžete lístky zakúpiť.

Železničná stanica v Nancy

Železničná stanica v Nancy


Koľko to stojí?

Do žiadnej z atrakcií spomínaných v tomto článku sa neplatí vstupné. Výnimkou sú samozrejme prípadné lístky na operu a vstupenky do múzea.


Kedy sem cestovať?

Nancy je možné navštíviť bez problémov celoročne.


Ako sa tu pohybovať?

Pešo

Nancy je veľmi malé a kompaktné mesto a je možné ho bez problémov preskúmať pešo.


Kde sa ubytovať?

Ceny ubytovania v Nancy sa nevymykajú francúzskemu štandardu, čo znamená, že nie sú veľmi nízke. Ceny za izbu pre 2 ľudí na jednu noc v hoteloch začínajú od 50 EUR (5/2018). V Nancy však nie je nutné prespávať, miestne atrakcie sa dajú zvládnuť vidieť i za pol dňa a pokračovať ďalej v ceste.

Viacerí obyvatelia ponúkajú taktiež ubytovanie cez AirBnB (registráciou cez tento odkaz získate kredit 22 EUR na ubytovanie). Oproti hotelom tak môžete dosť ušetriť, keďže ceny začínajú na zhruba 20 EUR za noc a izbu pre dvoch (5/2018).

Hotelové ubytovanie môžete nájsť napríklad na stránkach Booking.com alebo HotelsCombined.com.Booking.com

Related Posts

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najnovšie komentáre

Kategórie